Tekst nr: 99

1KutseKutsminõ
2Hagala suguvõsa Kuningal on au paluda Teid,Hagala hõimu Kuningal om au pallõldaq Sinno,
3Lp Hr/Pr/Prl XXX koos abikaasaga/ koos kaaslasega / peregaAusa esänd / imänd / näio XXX üteh kaasaga / üteh seldsilisega / perrega
4osalema Kuninga Kuninglikul vastuvõtul Võrumaal Kiislovas, 6-7 juulil algusega kell 15.00.ossa saama Kuninga Kuninglidsõst vastavõtmisõst Võromaal Kiislovah, 6.-7. hainakuu pääväl alostusõga kell 15.00.
5Riietus vastavalt Teie staatusele Kuninga õukonnas.Rõivihe pandaq nii, nigu saisus Kuninga hoovih ette näütäs.
6Teie KuningasMiiq Kuning