Tekst nr: 86

1Suvi algab Võrumaalt!Suvi nakkas pääle Võromaalt!
2Kutsume Teid kõiki 25.mai hommikul kell 9:00 Rõuge Ööbikuorgu osa saama Võrumaa turismisuve avamisestOodami teid 25. lehekuu (25.05) hummogu kell ütessä (9.00) Rõugõhe Ööbikuorgo, kon tetäs vallalõ Võromaa turismisuvi!
3Rõugesse !Rõugõhe!
4Rõuge oma seitsme järve ja Ööbikuoruga on maailma kõige ilusam koht !Rõugõ uma säitsme järve ja Ööbikuoroga om kõgõ ilosamb kotus ilma pääl!
5On Urbanipäev ja loodus on oma parimas loomisjõus.Om urbanipäiv ja kõik nakkas luuma.
6Võtame koos hingepidet ja lähme Ööbikuorgu kuulama hommikust linnukontserti.Võtami tsirgupetet ja läämi Ööbikuorgo hummogust tsirgulaulu kullõma.
7Heade soovide väega avavad Võrumaa turismisuve Võru maavanem Ülo Tulik, Rõuge vallavanem Tiit Toots, Võru linnapea Kersti Kõosaar, Haanja Vallavanem Juri Gotmans ning Võru vallavanem Georg Ruuda. Turismisuvi saa vallategemisel väke naidõ inemiisi hüvvist suuvõst: Võro maavanõmb Tuliku Ülo, Rõugõ vallavanõmb Tootsi Tiit, Võro liinapää Kõosaarõ Kersti, Haani vallavanõmb Gotmansi Juri ja Võro vallavanõmb Ruuda Georg.
8Muhedat ja mahedat omakultuuri vahendavad Contra, Alo Pihu Teppo lõõtsal ja Viitina laulumehed.Muhhet ja mahhet Võromaa kultuuri näütäse Contra, Pihu Alo Teppo lõõtsaga ja Viitinä laulumehe'.
9Ööbikuoru keskuses keskhommikune ümarlaud pannkookide ja Võrumaa Suviste tegemiste tutvustusega.Ööbikuoro keskusõn om keskhummogunõ tsõõriklaud pannkuukõ ja Võromaa suvõtegemiisi tutvastegemisega.
10Päev jätkub retkega Ööbikuoru vaatetorni ja ürgorgu.Päiv lätt edesi käügiga Ööbikuoro torni ja orgo.
11Kuni kella 13 –ni on külaliste ootel:Kooni kellä 13.00 uutva küläliisi:
12Rõuge käsitöönaised (Ööbikuoru keskuses)Rõugõ käsitüünaasõ' (Ööbikuoro keskusõn)
13Ivar Jõgeda 56687700 (Ööbikuoru keskuses)Jõgeda Ivar 566 877 00 (Ööbikuoro keskusõn)
14Sepa talu ja Peeter Reemann 516 5626 www.sepp.ee/rougeSepä talo ja Reemanni Piitre 516 5626 www.sepp.ee/rouge
15Tamme puhkemaja ja Ulvi Kallas 5064465 www.hot.ee/tampuhkemajaTammõ puhkamismaja ja Kallasõ Ulvi 506 4465 www.hot.ee/tampuhkemaja
16Jaanalinnu - põhjapõdra farm ja Jüri Johanson 5072712 www.hot.ee/optionalixJaanalinnu-põhapõdra talo ja Johansoni Jüri 507 2712 www.hot.ee/optionalix
17Õhtul kell 19:00 on kõik oodatud Viitina Järvesaarde Rõuge valla laulu- ja tantsupeole, mis algab rongkäiguga Viitina mõisakeskusest kell 18:30 Õdagu kell säidse (19.00) oodami kõiki Viitinä Järvesaardõ Rõugõ valla laulu- ja tandsupidolõ, miä nakkas pääle rongikäügiga Viitinä mõisasüämest kell puul säidse (18.30).
18Võrumaa – mahe ja muheVõromaa – mahhe ja muhhe
19www.visitvoru.eewww.visitvoru.ee
20Üritust korraldavad:Kõrraldasõ:
21Rõuge vald, Võru linn, Haanja vald, Võru vald, Võrumaa Turismiliit. Toetavad Rõuge valla turismiettevõtjad. Rõugõ vald, Võro liin, Haani vald, Võro vald, Võromaa Turismiliit, tugõva Rõugõ valla turismiettevõtja'.
22Kontaktisik: Jaanus Mark 78 59245, 5217587Teedüst saa mano: Jaanus Mark 78 59245, 5217587.