Tekst nr: 78

1Hea.................................Hää ..............
2Olete oodatud Võru Teatriateljee lavastuse „Painaja“ II esietendusele L. 3. juunil 2006 algusega kell 22:00 Väimela mõisa viljaaidas.Oodami Sinnu puulpäävä, 3. juunil 2006 kell 22.00. Väimälä mõisa viläaita kaema Võro Tiatriateljee tükkü "Painaja".
3TeatriateljeeTiatriateljee
4P. S. oma tulekust palume teatada hiljemalt 18. maiks. Tel. 78 68 676 (kultuurimaja Kannel)P.S. Umast tulõmisõst pallõmi teedä anda ildampa 18. mais. Tel. 78 68 676 (Kandlõ kultuurimaja)