Tekst nr: 50

126. september 2007 nr 4.4-3/10026. september 2007 nr 4.4-3/100
2Austatud käsitööõpetajad!Hääq käsitüüoppajaq!
3Laupäeval, 17. novembril kell 11.00-16.00 toimub Võru Instituudis järjekordne rahvusliku käsitöö õppepäev, kus rahvusliku käsitöö spetsialist Leili Viinapuu Viljandimaalt õpetab kirivöö kudumist.Puulpäävä, 17. novvembri kell 11.00-16.00 om Võro Instituudin järgmäne rahvusliku käsitüü opipäiv, kos rahvusliku käsitüü as’atundja Leili Viinapuu Villändimaalt oppas kirivüü kudamist.
4Koos kääritakse üles kirivöö lõim ja selle peal saab igaüks ühe vööproovi kududa.Kuun kääritäs üles kirivüü lõim ja egäüts saa tuu pääl üte vüüproovi kudada.
5Vööproovi materjal on instituudi poolt.Vüüproovi matõrjaal om instituudi puult.
6Kui keegi soovib kududa eraldi vööd mingi kindla mustri järgi, võib võtta kaasa oma lõngad ja mustri.Ku kiäki taht esi määntsegi kimmä mustriga vüü kudamist oppi, või võtta uma langaq ja mustri üten.
7Käsitööpäev on tasuta.Vüükudamise oppus om massuldaq.
8Kõikidel huvilistel palume registreeruda hiljemalt 9. novembriks.Kõigil huviliidsil pallõsi hindä tulõkist ildampalt 9. novembris teedäq anda.
9Info ja registreerimine:Teedüs ja registriirminõ:
10Tuuli TubinTuuli Tubin
11Võru InstituutVõro Instituut
12tuuli@wi.werro.eetuuli@wi.werro.ee
13tel. 78 21960, 56 359637tel. 78 21960, 56 359637