Tekst nr: 42

1Uma programmi tsõõriklaudUma programmi tsõõriklaud
2HÄÄ SÕBER!HÄÄ SÕBÕR!
3Võru Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõukogu kutsuvad Teid ühisele ümarlauaVõro Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõvvukogo kutsva Sinno kullõma ja üten
4nõupidamisele.kõnõlõma tsõõriklavva ümbre.
5Jututeemaks on, kuidas saab Vana Võromaa eripära ja rikkusi kasutades kohapeal töökohti juurde luua ning millist tuge oleks piirkonna majanduselu elavdamiseks tarvis planeeritavast regionaalprogrammist.Jututeemas om, kuimuudu saa Vana Võromaa rikkusi pruuki, et inemistele paigapääl tüükotussid manu tulnu ja määnest tukõ võinu majanduselo härgütämises anda Vana Võromaa regionaalprogramm.
6Ümarlaua nõupidamine toimub 19. detsembril 2013 Räpina loomemajas (Pargi 31) kell 12-16Tsõõriklavva ümbre saijas kokko 19. joulukuul (19.12.) 2013 Räpinä liinan, loomemajan (Pargi 31) alostusega kell 12.
7Kavas on anda lühike ülevaade piirkonna ettevõtluse uurimise tulemustest, pikemalt arutatakse ideevooru laekunud mõtteid ja nende põhjal koostatud tegevuste plaani.Kavan om lühkü ülekaehus ettevõtluse uurmise tulemuisist, pikembält arotadas idee-tsõõrist tulnu plaane ja vällämärgit tegevuisi plaani.
8Ümarlaua arutelule oodatakse nii ideede esitajaid, Vana Võromaa omavalitsuste esindajaid, piirkonna ettevõtjaid, ettevõtlikke inimesi, kõiki huvilisi.Tsõõriklavva ümbre omma oodetu kõik, kiä seo asjaga köüdüst tundva vai kinkalõ asi huvvi pakk.
9Palun osalemisest teada anda hiljemalt 16. detsembriks: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.comAnna tulõkist teedä ildamba 16. detsembris: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee
10Vaata Uma programmi ettevalmistuste kohta: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogrammKae Uma programmi ettevalmistuisi kotsilõ: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm
11Vaata Räpina loomemaja tegemiste kohta:Kae Räpinä loomemaja tegemiisi:
12https://www.facebook.com/pages/R%C3%A4pina-loomemaja/460281364048758https://www.facebook.com/pages/R%C3%A4pina-loomemaja/460281364048758