Tekst nr: 37

1Tule augustis Haanjamaale suitsusauna!Tulõ põimukuun Haanimaalõ suidsusanna!
2III Haanimaa suidsusanna nätäl toimub sel aastal 1.-4. augustil.III Haanimaa suidsusanna nätäl om tinavaasta põimukuu 1.-4. pääväl.
3Ettevõtmistest osasaamiseks pane ennast aegsasti kirja!Sannapäävä tegemiisist osasaamisõs panõ hinnäst aigsahe kirja!
4Neljapäev, 1. augustNelläpäiv, 1. 08
5Kell 10 algab 2-päevane praktiline vana sauna renoveerimise töötuba Hartsmäe talus.Kell 10 nakkas Hartsmäe talon 2-pääväline oppus, kuis vanna sanna kõrda tetä
6Eelregistreerimine VAJALIK!Panõ KIMMÄHE hinnäst kirja!
7Kell 12 saunateemaline pärimusmeditsiini õpituba Irje Karjuse (Metsamoori) juhendamisel Mooska talus.Kell 12 sannaga köüdet tohterdamine Mooska talon mõtsamoori Karjuse Irje juhatamisel.
8Eelregistreerimine VAJALIK!Panõ KIMMÄHE hinnäst kirja!
9Reede, 2. augustRiidi, 2. 08
10Jätkub 2-päevane praktiline vana sauna renoveerimise töötuba Hartsmäe talus.jakkus 2-pääväline vana sanna praavitamise oppus Hartsmäe talon.
11Kell 14 algab 2-3 tunnine ringkäik kohalikesse suitsusaunadesse eesmärgiga tutvuda erinevat tüüpi saunadega.Kell 14 nakkas 2-3 tunnine käük kohaligen suidsusannun.
12Ringkäiku viib läbi kohalik Haani mees Silver Näkk.Kaijas esisugumasi sannu sisest ja välläst haanimehe Näki Silveri juhatusõl.
13Kell 19 toimub juhtmevaba muusika ja tantsuõhtu Plaani Karjamõisas.Kell 19 om tsimmaniõdak Plaani Karjamõisan.
14Laupäev, 3. august – suitsusaunapäevPuulpäiv, 3. 03 – sannapäiv
15Osalemine etteregistreerimisel, kohtade arv piiratud.Sannuhe saava neo, kiä omma kipõmbahe jõudnu hindä ette kirja panda. Kotussit olõ-i pallo.
16Pühapäev, 4. augustPühapäiv, 4. 08
17Kell 11-15 ootame kõiki Haani naiste ja meeste Suvetarre Suurel Munamäel.Kell 11-15 oodõtas rahvast Haani naisi ja miihi Suvõtarrõ Suurõl Munamäel.
18Suure Munamäe tornis on avatud kohalike suitsusaunade teemaline näitus.Munamäe tornin om nätä kohalige suidsusaunnu pilte näitüs.
19Vaata päevade KAVA.Kae päevi KAVVA.
20Eelregistreerimine: Ivi Rausi, ivirausi@gmail.comKirjapanõk: Ivi Rausi, ivirausi@gmail.com
21tel +372 511 2280tel +372 511 2280
22Värskemaid uudisi sündmuse kohta loe:Värskembat teedüst loe:
23http://haanja.eu/sann/programm/http://haanja.eu/sann/programm/
24http://haanja.eu/sann/suomi/http://haanja.eu/sann/suomi/
25http://haanja.eu/sann/english/http://haanja.eu/sann/english/