Tekst nr: 36

1Valmis lühifilm vana Võromaa suitsusaunakommetest.Valmis sai film vana Võromaa savvusannast
2Augusti kuu alguses sai valmis DVD kujul film, mis kõneleb suitsusaunadest ja saunakombestikust Eestimaa kagunurgas vanal Võrumaal.Põimukuu algusen sai valmis suidsusannafilmi DVD. Film kõnõlõs savvusannust ja sannakombist Eestimaa lõunõhummogu jaon vanal Võromaal.
3Suitsusaunal on selle kandi maarahva igapäevaelus oluline tähendus – see on koht, kus kosutatakse nii ihu kui hinge, parandatakse tervist ja pestakse.Savvusann om taa kandi rahva elon tähtsä kotus, kon saava puhtas iho ja heng, kon praavitadas tervüst ja mõstas.
4Suitsusaun on moodsatest saunadest hoopis teistmoodi, selles saunas peab oskama toimetada ja tundma saunakombeid.Savvusann om moodusannust hoobis tõistmuudu, sääl sannan piät mõistma olla ja tiidmä kombit.
5Filmi tegemise idee ja algatus on võrokeste kogukonna poolt.Sannafilmi tegemise mõtõ tull võrokõisi kogokunnast.
6Materjali ülesvõtmist alustati möödunud aasta jaanipäeva paiku ning aasta jooksul filmiti ligi kümne pere saunatoimetamisi.Filmi ülesvõtmisega alostedi minevaasta jaanipäävä aigu ja aastagatsõõri käüti ligi kümne perre sannu man eri toimõndamiisi üles võtman.
7Filmis näeb nii sauna kütmist kui saunas käimist, juttu on uskumustest ja kommetest, ka sauna ehitamisest.Filmin näge nii sanna kütmist ku sannan käümist, juttu om uskmisist ja kombist, muiduki ka sanna ehitämisest.
8Vanaaegsete saunade fotod ja filmikatked pärinevad Eesti Rahva Muuseumist.Vanaao sannu pildi ja filmijupi omma peri Eesti Rahva Muuseumist.
918 minuti pikkust filmi saab DVD-lt vaadata kas võro-, eesti- või inglisekeelsena.Film käü 18 minodit ja tuud saa DVD päält kaija kas võro, eesti vai inglüse keeli.
10Filmi esitletakse sügise jooksul mitmel pool vanal Võromaal.Filmi näüdätäs sügüse joosul mitmal puul vanal Võromaal.
11Esimesed vaatajad nägid uut filmi juba juuli lõpus Viljandi folgil ning augusti alguses toimunud Haanja suitsusauna nädalal.Edimest kõrda näüdäti vagivahtsõt filmi Viljandi folgil hainakuu lõpun, põimukuu algul sai filmi nätä ka Haanimaa suidsusannanädälil.
12Lähiajal saab filmi vaadata veel Kaika suveülikoolis Harglas 11. augusti õhtul.Ligembal aol näüdätas seod filmi Kaika suvõülikooli aigu, põimukuu 11. õdagu Harglõn.
13Sada valminud saunafilmi DVD-d jagatakse tasuta avalikuks kasutamiseks.Sannafilmi DVD-d tetti sada tükkü ja nuu jaetas massulda avaligus pruukmisõs.
14Augusti lõpus jõuab film ka internetti, seda saab siis vaadata Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus vana Võrumaa suitsusaunakombestiku kande juures.Põimukuu lõpun jõud film ka internetti, tuud saa sõs kaija Eesti vaimlidsõ kultuuriperändüse nimistün vana Võromaa suidsusannakombidõ man.
15Film valmis Võro Seltsi VKKF ja OÜ Avireti koostöös lahkete saunaperede abiga.Filmi teivä Võro Selts VKKF ja OÜ Avireti ütenkuun Võromaa sannaperridega.
16Tegijad tänavad veel MTÜ-d Hinokad, Vana Võrumaa kultuuriprogrammi ja Võru Instituuti.Tegeja tennäse viil MTÜ Hinokaid, Vana Võromaa kultuuriprogrammi ja Võro Instituuti.
17 Filmi tegemist toetas Võrumaa Partnerluskogu Leader-meetmest.Filmi tegemist tugõsi Võrumaa Partnerluskogo Leader-meetmest.
18Täpsem info: Täpsämb teedüs:
19Külli Eichenbaum, suitsusauna koostöökogu infojuht, tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.eeKülli Eichenbaum, savvusanna kuuntüükogo, tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee