Tekst nr: 34

1Vana suitsusauna teisaldamise õpitubaSännan opatas kuis vanna savvusanna paigast liiguta.
213. ja 14. aprillil 2012 toimub Sänna Kultuurimõisas vana suitsusauna (palkhoone) teisaldamise esimene õpituba.13. ja 14. aprillil 2012 opatas Sännä Kultuurimõisan huviliisile, kuis palgõst tett vanna suidsusanna tõiste paika viimisõs valla võtta.
3Kahe päeva jooksul näidatakse, kuidas võtta vana hoonet tükkideks lahti.Katõ pääväga võedas sann vanan paigan jupõs.
427. ja 28. aprillil on teine õpituba, kus lahtivõetud saun uues paigas üles ehitatakse.27. ja 28. aprillil opatas tüü käigin, kuis vallavõet sanna vahtsõn paigan üles ehitä.
5Tööd juhendab Andres Ansper, kes on rahvusliku ehituse seltsi liige, Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse osakonna praktikate juhendaja ja koostanud juhendi "Igamehe suitsusauna aabits".Tüüd juhatas Andres Ansper, kiä om rahvusligu ehitüse seldsi liige, juhendas Viljandi Kultuuriakadeemiän rahvusligu ehitüse osakunna praktikatüüd ja on kokko pandnu juhatusõ, kuis hindäle vahtsõt savvusanna ehitä.
6Reede, 13.04.2012Riidi, 13. mahlakuu päiv
710.00 - 11.00 Sissejuhatav loeng suitsusauna kultuurist ja ajaloost ning rahvuslikust ehitusest10.00 - 11.00 Alostusõs kõnõldas savvusannakombist ja aoluust ni rahvusligust ehitüsest.
811.30 - 13.30 Vana suitsusauna lahtimonteerimine ja osade märgistamine11.30 - 13.30 Vana savvusanna vallavõtmine ja juppe märkmine.
913.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe: uma moonakott tulõ ligi võtta!
1014.00 - 18.30 Vana sauna lahtimonteerimine ja osade märgistamine jätkub14.00 - 18.30 Sanna vallavõtmine ja juppe märkmine lätt edesi.
11Laupäev, 14.04.2012Puulpäiv, 14. mahlakuu päiv
1210.00 - 13.30 Vana suitsusauna lahtimonteerimine10.00 - 13.30 Sanna vallavõtmine jakkus.
1313.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
1414.00- 18.30 Vana suitsusauna lahtimonteerimine jätkub14.00- 18.30 Sanna vallavõtmine lätt edesi
15Reede, 27.04.2012Riidi, 27. mahlakuu päiv
1610.00 - 13.30 Vana suitsusauna kokkupanemine10.00 - 13.30 Sanna kokkopandmine
1713.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
1814.00- 18.30 Vana suitsusauna kokkupanemine jätkub14.00- 18.30 Sanna kokkopandmine lätt edesi
19Laupäev, 28.04.2012Puulpäiv, 28. mahlakuu päiv
2010.00 - 13.30 Vana suitsusauna kokkupanemine10.00 - 13.30 Sanna kokkopandmine
2113.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
2214.00- 18.30 Vana suitsusauna kokkupanemine jätkub14.00- 18.30 Sanna kokkopandmine lätt edesi
23Õpitoad on TASUTA.Õppus om massulda.
24Osalejaid oodatakse tööriietega.Tulõ tüürõivin, selle, et tüü oppas.
25Toetab Vana Võrumaa KultuuriprogrammTugõ Vana Võromaa Kultuuriprogramm
26Lisainfo – 5647 4448 (Hindrek Vou) või weouyou@gmail.comKüsü tel 5647 4448 (Hindrek Vou) või weouyou@gmail.com
27Sänna KultuurimõisSänna Kultuurimõis
28Sänna, Rõuge valdSänna, Rõuge vald
29VõrumaaiVõromaa
30Endine metskonna saun, mis asub Pärlijõe kaldal, viiakse lahtivõetuna jõe teisele kaldale, põlenud sauna asemele.Inneskine mõtskunna sann Pärlijõõ veeren viiäs valla võetuna jõõ tõsõ kalda pääle, palanu sanna asõmõlõ.
31Pilt: Hindrek Vou, märts 2012.Pilt: Hindrek Vou, paastukuu 2012.