Tekst nr: 30

1Parandus 08. november 2012Parandus 08. märdikuud 2012
2Sellesügisene suitsusaunapäev tuleb novembris RuusalSeosügüsene suidsusannapäiv tulõ märdikuun Ruusal
322. novembril toimub Räpina kihelkonnas Ruusa rahvamajas suitsusaunapäev.Märdikuu 22 pääväl (22.11.2012) tulõ Räpinä kihlkunnan Ruusa rahvamajan savvusannapäiv.
4Kell 11 alustatakse tsõõriklavvaga, kus arutatakse üheskoos UNESCOle tehtavat taotlust meie suitsusaunatava esitamiseks maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja.Alostadas kell 11 tsõõriklavvaga, kon naadas ütenkuun kaema ja arotama UNESCOle tettävät taotlust suidsusannakombidõ esitamises üleilma tähtsä vaimlidsõ kultuuriperändüse nimekirja.
5Kõneldakse ka edaspidistest tegevustest, mida oleks tarvis veel ette võtta suitsusaunatava püsimiseks.Kõnõldas ka tuust, midä tulõsi edespidi sannakombidõ püsümises tetä.
6Pealelõunal kella 14 - 17 saab kuulata - vaadata, mida on aasta jooksul suitsusaunade heaks tehtud.Päält lõunat kellä katõst kooni viieni kõnõldas aastaga joosul savvusannu hääs ettevõetu tegemiisist.
7Juttu tuleb saunapärimuse uurimisel teada saadust, suvel olnud suitsusaunapäevadest, kõneldakse vanade suitsusaunade remontimisest.Juttu tulõ sannaperimüse uurmistel teedä saadust, seosuvitsist suidsusanna päivist, vannu sannu praavitamisõst.
8Juttude vahel vaadatakse suve lõpus valmis saanud lühifilmi vana Võrumaa suitsusaunadest.Juttõ vaihel kaijas suvõ lõpul valmis saanu lühküt filmi vana Võromaa suidsusannakombist.
9Rahvamajas on üleval suitsusaunanäitus, vaadata ja osta saab kevadel ilmunud suitsusaunaraamatut.Ruusa rahvamajan om üllen ka savvusannu näitus, kaija ja osta saa keväje ilmunu suidsusannaraamatut.
10Saunapäeva lõpetuseks saavad huvilised suitsusaunas käia. Saunaskäigu soovist tuleks huvilistel kindlasti ette teatada.Sannapäävä lõpun saava huvilidsõ savvusannan kävvü, a tuust tahtmisõst tulõ kõrraldajile ette teedä anda.
11Suitsusaunapäeval osalemine on tasuta, osa võtma ja kaasa arutama oodatakse kõiki suitsusauna-huvilisi.Sannapäävä ettevõtmisõ omma massulda, kaema-kullõma-ütenkõnõlõma oodõtas kõiki savvusanna-huvilisi.
12Suitsusaunapäeva KAVA JA KUTSE.SANNAPÄÄVÄ KAVA JA KUTSÕ.
13Suitsusaunapäev saab teoks suitsusauna koostöökogu, Ruusa rahvamaja, Võru instituudi ja Võro Selts VKKF koostöös, toetavad Rahvakultuuri keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru maavalitsus.Savvusannapäivä kõrraldasõ suidsusanna kuuntüükogo, Ruusa rahvamaja, Võro instituut ja Võro Selts VKKF, tugõva Rahvakultuuri keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru maavalitsus.
14Suitsusaunafilmi tegemist toetas Võromaa Partnerluskogu LEADER-programmist.Savvusannafilmi tegemist tugõsi Võromaa Partnerluskogu LEADER-programmist.
15Info:Teedüs:
16Külli Eichenbaum (Võru Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.comKülli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com
17Eda Veeroja (Mooska talo), tel 5032341, eda.veeroja@gmail.comEda Veeroja (Mooska talo), tel 5032341, eda.veeroja@gmail.com
18Pilt: Suidsusannan saa puhtas nii iho ku heng.Pilt: Suidsusannan saa puhtas nii iho ku heng.
19Pilt: Külli Eichenbaum.Pilt: Külli Eichenbaum.