Tekst nr: 22

1Avatud suitsusaunade päevSuidsusanna tegeva ussõ vallalõ
2Suitsusaunas saab käia ka siis, kui omal suitsusauna poleSuidsusannan saa kävvü ka sõs ku hindäl säänest sanna olõ-i
3Sel aastal avavad suitsusaunad oma uksed mitmel pool Vanal Võrumaal.Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna.
4Kes pole varem suitsusaunas käinud, saavad saunakuumust ise järele proovida ja teha tutvust saunakommetega.2011. aastagal teivä mitme talo sanna küläliisi jaos “ussõ valla”.
5Esimene avatud suitsusauna päev oli 9. aprillil, kui kuumaks köeti Põlva Talurahvamuuseumi suitsusaun.Kokkokõneldu päivil saiva huvilidsõ tulla talodehe ja perrerahvaga üten sannan kävvü.
6Juulikuu kahel viimasel laupäeval võtsid huvilisi vastu Haanjamaa talude saunad.Edimesena kutsõ küläliisi sanna Karilatsi talorahvamuseum.
7Augustikuu viimasel laupäeval, 27. augustil on suitsusaunad külalistele avatud igas vana Võrumaa kihelkonnas.Juulikuu katõl perämädsel puulpääväl võti huviliisi vasta Haanimaa tallõ sanna.
8Saunalisi ootavad taluperede saunad, mida köetakse oma perele või mitme pere peale.Põimukuu perämädsel puulpääväl olli kümmekond sanna vana Võromaa eri nukkõn küläliisile valla.