Tekst nr: 20

1MEIE OMA SUITSUSAUNMI UMA SAVVUSANN
2Konverents ja ümarlaud suitsusaunastKonvõrents ja tsõõriklaud savvusannast
3Reede, 12. november 2010Riidi, 12. novvembri 2010
4Väimela, Võrumaa Kutsehariduskeskuse peamaja konverentsiruum (nr 101)Väimelä, Võromaa Kutsõhariduskeskusõ päämaja konvõrendsitarõ (tarõ 101)
5Hommikul kell 10 kogunetakse, pannakse nimi kirja, rüübatakse teed ja säetakse ennast suitsusauna-päevaks valmis.Hummogu kell 10 naatas kogonõma, pantas nimi kirja, serbätäs tsäid ja säetäs hinnäst savvusanna-pääväs valmis.
610.30 päeva sissejuhatus10.30 naatas pääväga pääle
710.40-13.00 päeva hommikupoolne osa10.40-13.00 hummogupoolinõ aig
8Ettekanded Tartu Ülikooli tudengitelt, kes etnograafiliste välitööde praktika käigus tänapäeva Võrumaa saunu ja saunakultuuri uurisid.Kõnõlõsõ Tarto Ülikooli tudõngi, kiä etnograafiliidsi välitöie praktika käügin Võromaa täämbädse päävä sannu ja sannakultuuri uursõva.
9Tudengite jutu võtab kokku nende juhendaja Ester Võsu, kes räägib pikemalt teemal "Suitsusaun kui elamus maaturismis", mille jaoks ta Võru- ja Setumaa turismitaludes pakutavaid suitsusaunu uuris.Tudõngiide jutu võtt kokko näide juhendaja Ester Võsu, kiä kõnõlõs viil eräle teemal "Savvusann ku elamus maaturismin", mink jaos tä uursõ Võro- ja Setomaal turismitalodõn pakutavit savvusannu.
1013.00 lõunasupp 13.00 lõunasupp
1113.30-16.30 päeva pärastlõunane osa13.30-16.30 päälelõunanõ aig
1213.30-13.50. Epp Margna.13.30-13.50 Epp Margna.
13Raamat Võromaa suitsusaunadest - materjali valik ja koostamise põhimõtted.Raamat Võromaa savvusannust - matõrjaali valik ja kokkopandmisõ põhimõttõ.
1413.50-14.10. Nele Reimann-Truija.13.50-14.10 Nele Reimann-Truija.
15Vana Võrumaa suitsusaun praeguse saunaomaniku vaatevinklist.Vana Võromaa savvusann täämbädse peremehe kaemist perrä.
1614.10-14.30. Külli Eichenbaum.14.10.-14.30 Külli Eichenbaum.
17Võrumaa suitsusaun Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus.Võromaa savvusann Eesti vaimsõ kultuuriperändi nimekirän.
1814.30-14.50. Ülle Harju.14.30-14.50 Ülle Harju.
19Mida Uma Lehe lugejad suitsusauna kohta kirjutanud on.Midä Uma Lehe lugõja savvusanna kotsilõ kirotanu omma.
2014.50-15.10. Kristiina Porila (Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskus).14.50-15.10 Kristiina Porila (Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskus).
21Vaimse kultuuripärandi kaitse ja UNESCO.Vaimse kultuuriperändi kaitse ja UNESCO.
2215.10 teepaus15.10 serbätäs tsäid
2315.30-17.00 ümarlaud, päeva kokkuvõtted 15.30-17.00 tsõõriklaud, päävä kokkovõtminõ
24Ümarlaua arutulustel püütakse vastata küsimustele:Tsõõriklavva kõnõluisiga tahetas vastata küsümüisile:
25- Kuidas edasi?- Kuis edesi?
26- Kuhu kogutakse materjalid suitsusauna kohta?- Kohe korjatas kokko savvusanna teedüs?
27- Mida peaks tegema, et suitsusaun saaks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja?- Midä piässi tegemä, et savvusann saassi UNESCO vaimse kultuuriperändi nimekirja?
28- Kes ja kuidas saavad aidata? Kes millise töö enda teha võtab?- Kiä ja kuis saassi avita? Kiä mändse tüü hindä pääle võtt?
29Korraldajad:Kõrraldaja:
30Võrumaa KutsehariduskeskusVõrumaa Kutsehariduskeskus
31Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituutTartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
32Võro Selts VKKFVõro Selts VKKF
33Info:Teedüs:
34Eda Veeroja (Võrumaa Kutsehariduskeskus), tel 503 23 41, eda.veeroja@gmail.comEda Veeroja (Võrumaa Kutsehariduskeskus), tel 503 23 41, eda.veeroja@gmail.com
35Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 533 22 153, triinu.ojar@wi.werro.eeTriinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 533 22 153, triinu.ojar@wi.werro.ee