Tekst nr: 185

1Neljas Uma Pido tuleb natuke rohkem kui aasta pärast, 28. mail 2016 Põlvas Intsikurmus.Neläs Uma Pido tulõ veidü inämb ku aasta peräst, 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun.
2See pidu räägib metsast ja väelistest puudest.Tuu pido kõnõlõs mõtsast ja väeliidsist puiõst.
3Uma Pido ei ole lihtsalt paaritunnine kontsert, vaid teekond, mida koos hulga rahvaga astutakse.Uma Pido olõ-i õnnõ paar tunni kontsõrti, a tiikund, midä kuun hulga rahvaga astutas.
4Et pidu meid puudutaks, korraldatakse lähema aasta jooksul loenguid, mis peo teemat avavad.Et pido meid pututasi, kõrraldadas lähemba aasta joosul loengit, miä kõnõlõsõ pido teemast.
5Esimene Uma Pido loengupäev on teisipäeval, 28. aprillil kell 13 Põlva kultuurikeskuses.Edimäne Uma Pido loengupäiv om tõsõpäävä, 28. aprillil kell 13 Põlva kultuurikeskusõn.
6Räägivad Marju Kõivupuu “Misjaos meile Uma Pido?” ja Kalle Eller “Kuis är tunda põlist mõtsa ja põlist usku ja kuis nä kokko käävä’?”Kõnõlõsõ Marju Kõivupuu “Misjaos meile Uma Pido?” ja Kalle Eller “Kuis är tunda põlist mõtsa ja põlist usku ja kuis nä kokko käävä’?”
7Kuulata saab Aapo Ilvest ja tema Uma Pido jaoks kirjutatud laulu “Puu’ kasussõ’ korgõs”.Kullõlda saa Aapo Ilvest ja timä Uma Pido jaos kirotõdut laulu “Puu’ kasussõ’ korgõs”.
8Kõik on oodatud! Loengud on tasuta!Kõik omma oodõtu kullõma! Piledirahha ei küsütä!