Tekst nr: 17

1Arutelud võru keele teemal Arotõlõmiseq võro keele kotsilõ
2Võru instituut hakkab korraldama keeleteemalisi arutelusid, millest on oodatud osa võtma inimesed, keda huvitab võru keele edasine käekäik.Võro Instituut nakkas kõrraldama arotõlõmiisi, kohe ommaq osaliisis oodõtuq nuuq inemiseq, kel om süäme pääl tuu, määnest tiid võro kiil edespite lätt.
3Esimene Jututarõ toimub 22. jaanuaril Võru Instituudis Tartu tn 48 algusega kell 17.15.Edimäne Jututarõ om vahtsõaastakuu 22. pääväl Võro Instituudin Tartu huulits 48 alostusõga kell 17.15.
4Jututeemaks on küsimus "Milles om vajja võro kiräkiilt?"Küsümise ala tulõ: „Milles om vajja võro kiräkiilt?“.
5Arutelu juhib sõltumatu moderaator.Aśa arotamist hoit järe pääl kõrvalsaisjast vahetallitaja.
6Osalejatelt oodatakse südamevalu tekitavate küsimuste esiletoomist.Osaliisi käest oodõtas, et näq ütlesiq vällä, miä näil süäme pääl om.
7Mida tehakse teie meelest valesti, mida ei tehta piisavalt, millega tegelemine tuleks lõpetada, et võru keele käekäik oleks parim mõeldavatest? Kelle ülesanne on võru keele säilitamine, kui seda vaja on? Arutelusid on kavas korraldada iga nelja nädala tagant.Midä tetäs tiq meelest võlssi, midä ei tetäq nii pall´o ku vajjaq, määndseq tegemiseq piässi ärq lõpõtama, et võro kiil saasiq edesi elläq nii häste ku and? Kelle asi om võro keele alalõhoitminõ, ku seod vajja om? Arotõlõmiisi om plaanin tetäq egä nelä nädäli takast.
8Võro InstituutVõro Instituut