Tekst nr: 142

1Kirjutan oma emast. Ma kiroda umast imäst. 
2Asjad, mida minu ema on teinud:Asa, midä mu imä om tennü:
3Sünnitanud mind 19. aastasena.Sünnütänü minno 19 aastaga vannusõn.
4Õppinud zootehnikuks.Opnu karakõrraldajas.
5Kui tööd ei olnud, käinud suviti kasevihtasid tegemas ning neid müümas. (Auto oli kogu aeg ämblikke ja muid kahtlasi tegelasi täis.)Ku tüüd es olõ, käünü suvildõ kõovihto tegemän ni näid möömän (Auto oll kõikaig härmläisi ja muid kahtlaisi tegeläisi täüs.)
6On olnud koristaja.Om olnu kraamja.
7TaksojuhtTaksojuht.
8Bussijuht.Bussijuht.
9Maaler.Maalri.
10Teinud kokapaberid.Tennü kokapaprõ.
11Võtnud laenu.Võtnu lainu.
12Pidanud turuputkat.Pidänü turuputkat.
13Käinud bussijuhikoolis, et saada bussijuhiks.Käünü bussijuhikoolin, et bussijuhis saia.
14Abiellunud alkohoolikuga. (Sain eile teada, et kriminaalkorras karistatud alkohoolikuga.)Lännü viinahaigõlõ mehele. (Eelä sai ma teedä, et kriminaalkõrran nuhõldulõ viinahaigõlõ.)
15Jätnud alkohooliku maha.Jätnü viinahaigõ maha.
16Võtnud laenu.Võtnu lainu.
17Läinud Soome bussijuhiks.Lännü Suumõ bussijuhis.
18Müünud  maha meetrilaiuse riba minu sünnikodu aiast. (Õppemaks on lits!)Möönü maha miitrelakju siba mu sünnükodo aiast. (Opimass om lits!)
19Saanud kasvaja.Saanu kasuvahädä.
20Võtnud laenu.Võtnu lainu.
21Olnud ikkagi bussijuht.Olnu iks viil bussijuht.
22Ei tunne enam oma jalgu.Ei tunnõ inämb ummi jalgo.
23Maksab ikkagi mu õppemaksu.Mass iks mu opimassu.
24Tahab ikka Eestis elada.Taht iks Estin ellä.
25Ei vingu ja hädalda iga väikese asja pärast.Ei vingu ja ei hädäldä egä väiku asa peräst.