Tekst nr: 132

1Neljapäeval, 17. septembril kell 16.15 Jakobi 2-103Neläpäävä, süküskuu 17. pääväl kell 16.15 Jakobi 2-103
2Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse Jututares esitletakse Kodavere murraku aabitsat „Kodavere uavits”. Kodavere murrakut ja aabitsat tutvustavad sealse pärimuse hea tundja ja keelejuht Eevi Treial ning Liivi muuseumi juhataja, lastekirjanduse uurija Mari Niitra.Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ jututarõn näüdätäs tulõva nädäli vahtsõt opiraamatut: Kodavere keelepruugi aavitsast „KODAVERE UAVITS” kõnõlõsõq autoriq ja kokkosäädjäq, Kodavere keele hääq tundja ja edesikandja Treiali Eevi ning Liivi muuseumi juhataja, latsikirändüse uurja Niitra Mari.
3Kõik huvilised on oodatud!Kõik huvilisõq ommaq oodõduq kullõma!