Tekst nr: 131

1Lõunaeesti keele ja kultuuri täiendkoolituskursused 2015/2016. sügissemestril:Lõunõeesti keele ja kultuuri tävvendüskursusõq 2015/2016. süküssemestril Võro Instituudi seminäritarõn (Tartu 48, Võru)
2Täiendusõppeprogramm FLEE.TK.158 Lõunaeesti keelTävvendüskursus FLEE.TK.158 Lõunõeesti kiil
3E, 19.10.2015 kell 10-16E, 19.10.2015 kell 10-16
4Õppejõud Sulev IvaOppaja Sulev Iva
5Eesmärgid: Tutvutakse Lõuna-Eesti keelelise kujunemisega ja õpitakse praktiliselt võru keelt.Kursusõ tsiht: Saiaq ülekaehus Lõunõ-Eesti keelelidsest kujonemisõst ja oppiq praktilidsõlt võro kiilt.
6Õpiväljundid: Kursuse läbinud teavad võru keele põhilisi tunnusjooni ja seaduspärasusi ning on kursis lõunaeesti keele kujunemisloo ja tänapäevase olukorraga.Kursusõ tulõmiq: Kursusõ läbitennüq tundvaq võro keele päämäidsi tunnussit ja säädüisi ni tiidväq lõunõeesti keele kujonõmisluku ja täämbädse päävä saiso.
7Sisu lühikirjeldus:Kursusõ sisu seletüs:
8Kursus sobib päris algajatele, kes ei ole lõunaeesti keelega enne kuigi palju kokku puutunud, aga ka neile, kes juba pisut keelt tunnevad, kuid tahaksid oma oskusi parandada.Kursus passis peris alostajilõ, kel olõ-õi innemb lõunõeesti keelega pall'ond kokkoputmist olnuq, a ka noilõ, kiä jo kiilt vähäkese tundvaq, a tahtnuq umma keelemõistmist parandaq.
9Kursusel käsitletavad teemad:Kursusõ teemaq:
10Lõunaeesti keele kujunemine ja jagunemine.Lõunõeesti keele kujoneminõ ja jagonõminõ.
11Vana ja uus kirjakeel, keele hetkeseis, staatus ja tulevik.Vana ja vahtsõnõ kiräkiil, keele täämbädse ao sais, staatus ja tulõvik.
12Võru keel: kirjaviis, häälikud, sõnamuutmine, praktilised harjutused.Võro kiil: kiräviis, helüq, sõnno käändmine, praktilidsõq haŕotusõq.
13Võru keel õppetöös, sh ainetundides.Võro kiil opmisõ man ja opitunnin.
14Viit registreerumise lehele:Link kirjäpandmislehe pääle: