Tekst nr: 13

1KUIDAS MA AUTO KORDA TEGINKUIS MA AUTU KÕRDA TEI
2ContraContra
3issi juba autos istuslöüdse issi üles autust
4kodust lahkuma valmistusärr tä minna tahtse kotust
5et saeveskis plaane täitaet saeveskin palke kuuri
6aga väga kuri näis taissi paistu väega kuri
7„On vast romu!“ issi hüüdis„Kiä kül tennü parsa säändse!“
8autot käivitada püüdisissi süütevõtit käändse
9mootor ainult ühe korramootor inne üte kõrra
10nagu teinuks porra-porranigu tennü põrra-põrra
11ja siis seisis vait ja vaga …a sis jäigi peris vakka
12issi mässas jagajagaütskõik pallu issi takka
13tegi õhutust karbussiskruvikäändjä pihun jannas
14asi oli ikka vussisess saa auto täl sõbrannas
15nii jäi issi kauaks kojupikalt issi kotun püsse
16olin tema rõõmus pojuess lää tüüle saagma prusse
17koos me metsast seeni tõimepallu asju kuun mi teimi
18perega koos lõunat sõimeperega kuun lavvan seimi
19nädal hiljem tehti plaanea ku müüdä sai üts nätäl
20sõita taadi juurde maalesünnipäiv tull Põlva-tätäl
21liiga pikk maa käia jalgsima ess taha minnä jala
22auto alla läksin vargsihiilse tassa autu ala
23haarasin kaks juhtmejuppivõtse säält kats juhtmejuppi
24ühendasin kokku supstitsusassi na kokku tsupsti
25hüüdsin issit: „Proovi veelkordhõiksi issit: „Tahass nätä
26äkki läheb käima seekord?“kas iks autul om suurt hätä!“