Tekst nr: 129

1JUTUTARE neljapäeval, 4. juunil kell 16.15 Jakobi 2-103JUTUTARÕ neläpäävä, piimäkuu 4. pääväl kell 16.15 Jakobi 2-103
2Selle kevade viimases Jututares tutvustavad pilteepose ”Kalevipoeg” esimest raamatut idee autorid Raoul Annion ja Marek Laimets ning eepose võru keelde tõlkijad Paul Hagu ja Urmas Kalla.Sjoo keväjä viimätsen Jututarõn kõnõlõsõq pilteeposõ “Kalõvipoig” edimädsest raamatust idee autoriq Raoul Annion ja Marek Laimets üten eeposõ võro kiilde pandjaq Hao Pauli ja Kalla Urmasõga.
3Kutsume jututarõ külalisi üles osalema “Kalevipoja” võrukeelsete laulude ühislugemises.Kõik jututarõ küläliseq saavaq esiq pruumiq, kuis om võrokeelist “Kalõvipoiga” lukõq ni kuis taa kuulus.
4Kõik huvilised oodatud!Kõik huvilisõq ommaq oodõduq kullõma!
5Eva SaarEva Saar
6TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse koordinaatorTÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus koordiniirjä
7737 5422 eva.saar@ut.ee737 5422 eva.saar@ut.ee