Tekst nr: 12

1ContraContra
2iga päev on lõustaraamatusse laetudegä päiv om molovihust lukõ tiidüst
3pilte asjadest mis vargaist ära aetudmiäkist asast pätest ärä viidüst
4aga sellist uudist pole iial looduda ei paista ütski sõnnum tudamuudu
5et mõni asi oleks tagasigi toodudet mõni asi oless tagasigi tuudu
6täna metsas käies kohe aru sain maa ku täämbä mõtsan kõndse mõistse õkva
7millist traktorit seal mehed löövad käimakost om perit traktor midä mehe sõkva
8kui nad nägid mind ja kuulsid kui ma hüüdsinkarksi manu kõrrale naid hõiksi
9kohe autoga nad põgeneda püüdsidõkvalt autu pääle pagõma nä lõiksi
10mootor just läks käima podinagamootor just läts käümä niigu potin
11kui kapotil maandusin ma müdinagaku ma müratäden maandusi kapotil
12pätid tahtsid tulla autost väljapäti tahtse tulla autust vällä
13kiirelt auto keerasin siis üle seljasis ma kipelt autu käändse üle sällä
14kui ma taskust olin telefoni soetandkarmanist sis telehvooni võtse
15selgus aku ta on metsa alla poetanda no aku kuram är oll kaonu mõtsa
16õnneks hädaabinumber pole luksussiski tuu päält hädäabinumbre võtse
17vaevalt valisin kui juba kutsusvaivalt jõudse tetä tuud ku joba kutse
18kätte omanik sai kadund sõiduriistakätte umanik sai kaonu sõiduriista
19ikka korralikult mind premeeris siis taminnu kõrralikult iks primiirse sis ta
20poodi väntasin siis nii et higi pritsisõkvalt poodi manu tulli ähka-ähka
21ma ju olla ei saa kadekops ja kitsima joht olla ei saa määnegine nähkä
22kui siin külas oleme üksteise kõrvalku tan külän olemi ütstõse kõrval
23ei saa kohta olla tülidel ja tõrvalei või kotust olla tülüdel ja tõrval
24tuleb sõpru siis ka meeles hoidatulõ sõpru sis ka meelen pitä
25kui sa oma elul võid vaid kiitu leidaku su hindä elo kõlbas inne kittä