Tekst nr: 116

1MIS? MIÄ?
2VÕRO KEELE LAAGER KARILATSIS PÕLVA TALURAHVAMUUSEUMIS VÕRO KEELE LAAGRI KARILATSIN PÕLVA TALORAHVAMUUSÕUMIN
3MILLAL? KUNA?
422.-24. juuli - lastelaager 1.-4. klassi õpilastele22.-24. hainakuud - latsilaagri 1.-4. klassi opilaisilõ
55.-7. august - noortelaager 5.-8. klassi õpilastele5.-7. põimukuud - nuurilaagri 5.-8. klassi opilaisilõ
6KELLELE? KIÄ OM LAAGRIHE OODÕT?
7Ootame laagrisse 8-16-aastaseid kooliõpilasi, kes soovivad õppida või täiendada oma võro keelt. Laagrihe oodõtas 8–16aastaisi opilaisi, kiä tahtva’ võro kiilt mano oppi’ ja perimüskultuurist inämb teedä’ saia’.
8MIS MAKSAB? MIS SEO MASMA LÄTT?
9Osalustasu 5 eurot. Osavõtumass 5 eurot.
10MIS TOIMUB ehk mis selle raha eest saab? MIDÄ LAAGRIN TETÄS?
11võro keele õpe opitas võro kiilt,
12mitmesugused tegevused õppinud inimeste juhendamisel tetäs ütte-tõist põnõvat opitarrin,
13tutvumine muuseumi ning muuseumiprogrammidega kaias muusõumin ümbre,
14matk või ekskursioon käüdäs matkal vai ekskursoonil,
15lõkkeõhtud õdagu istutas tulõ veeren jne.
16MIDA VAJA KAASA VÕTTA? MIÄ OM VAIA ÜTEN VÕTTA’?
17Ööbimiseks vajalik kraam (madrats, magamiskott, hügieenitarbed jne), vedike näksimist ja juua, taskuraha (kohapeal saab osta jäätist, juua, magusat) ja kõik muu, mida ühel kolmepäevasel laagrisolemisel vaja võiks minna. Magamisasa’, kuntimüüdä rõiva’, hügieenitarbõ’ ja muu’ isikligu’ asa’, midä laagrin kolmõ päävä sisen vaia lätt.
18Laagrisse REGISTREERIMINE alates maikuust ja lisainfo: KIRJAPANDMINÕ ja LISATEEDÜS:
19Põlva Talurahvamuuseum telefonidel 7970310, 521 0671 või muuseum@polvamaa.ee Põlva talorahvamuusõum, tel 797 0310, 521 0671 vai muuseum@polvamaa.ee