Tekst nr: 114

1Metsa väravVariku värde'
2Metsa (segamets) värav on lahtiVariku värde' om valla
3Astu sisse, siit läheb teeastu' sisse, tast lätt tii
4teise metsa, pallu (liivane männimets)tõistõ varikuhe, pallo
5ja võsa täis kasvanud heinamaa pealeja võsudsõ hainamaa pääle
6Astu sisse, siit läheb teeAstu' sisse, tast lätt tii
7teise maailma, kus tegijatekstõistõ ilma, koh tegijä'
8on oravad, linnud ja sipelgadomma' orava', tsirgu' ja kusikuklasõ'
9ja üks karu, väike, aga ümmargune karu.Ja üts kahr, väiku, a ümärik kahr
10Siin metsas on palju eksitajaidTan mõtsan om hulga essütäjit
11õnneks ei ole nad vägaõnnõs olõ-i nää väega
12suured ja vägevadsuurõ' ja vägevä'
13võibolla siis eksitaja pojadarvada essütäjä puja'
14kutsikad? või vasikad?(kuts'ka?vai vasigu'?)
15Algul olin nendega hädasEdimält olli näidega hädän
16hakkasin minema ja ei teadnud kunaginaksi minemä ja es tiiä' ilmangi
17kuhu välja jõuankohe vällä jõvva
18õnneks tuli jõgi iga kord vastuõnnõs tull' jõgi egä kõrd vasta
19Tänaseks on mul kindlad Täämbädses omma' mul kimmä'
20märgid ja kohad selgedmärgi' ja kotussõ' selge'
21kuid peaaegu alati viib eksitaja mua piaaigu egä kõrd vii essütäjä mu
22sinnasamma, tolle männi juurde.sinnäsamma, tuu pedäjä mano
23Tolle männi all onTuu pedäjä all om
24lehma pealuu.lehmä pääluu
25pealt roheliseks, samblakarva muutunudpäält rohilidses, samblõkarva tõmmanu
26arvatavasti on see kaitsevärvtuu arvada om kaitsõvärv
27et vaenlane ei oskaks rünnataet vainlanõ es tiidnü rünnädä
28Tule vaataTulõ' kae'
29metsa värav on lahtivariku värde om valla
30Maru murtu Maru murtu 
31tormi murtud puudMaru murtu puu'
32kaks juurtega kaskekats küngäga kõivu
33kaks kuusekest suurtkats kuusõkõist suurt
34kopra kooritud kaskKopra kooritu kõiv
35ühest asjast ma kül aru ei saaütest ma asjast joht arvo ei saa
36miks küll närib ta mändimille tä pedäjät jürä
37Jälle ma kõnin seda teedJälleki kõnni seod tiid
38rada mida üksinda minarata midä ütsindä ma
39tunnen ja tean ja näentunnõ ja tiiä ja näe
40on need nüüd palvusedOmma' naa' palvusõ'
41Või on see mäng?vai om taa mäng?
42tormi murtud puudMaru murtu puu'
43kaks juurtega kaskekats küngäga kõivu
44kaks kuusekest suurtkats kuusõkõist suurt
45tripstrapstrulli risti mooditripstrapstrulli risti muudu
46üksteise peale kukkunudsadanu ütstõõsõ pääle
47Õigus Õigus 
48“Ei tea, kui nii edasi läheb„Ei tiiä, ku nii edesi lätt
49siis varsti paistab mu muru pealt Kanepi,”sis pea paistus moro päält Kanepi,"
50ütles naabriküla mees kui nägiütel naabrikülä miis ku nägi
51et jälle on tükk metsaet jälleki om jupp mõtsa
52tema kodu ja Kanepi linna vahelttimä kodo ja Kanepi liina vaihelt
53kadunud. Ja tal võib õigus ollakaonu. Ja täl või õigus olla'
54Sõitsin Tallinna. Bussi aknastSõidi Talnalõ. Bussi aknõst
55oli näha, kuidas tee ääres peaaeguoll nätä', kuis tii veeren pea
56igal pool raiutudegäl puul maaharaot
57puukesed vedelesid. Ei tea, mõtlesinpuukõsõ videli. Ei tiiä, mõtli
58kui nii edasi läheb siis varstiku nii edesi lätt, sis pea
59paistab minu muru pealtpaistus mu moro päält
60Tallinn. Ja mul võib õigus olla.Talliin. Ja mul või õigus olla'
61Langi pääl Langi pääl 
6260 aasta pärastKuvvõkümne aastaga peräst
63tulen ma siia tagasitulõ ma siiä' tagasi
64siis on siin jällegi metssis om tah jälkina mõts