Tekst nr: 108

1I UMA MEKK I UMA MEKK
2Suurlaat 13. novembril 2010 kell 10-16Suurlaat 13. novvembril 2010 kell 10-16
3Võru Spordihallis (Räpina mnt 3a)Võro Spordihallin (Räpinä mnt 3a)
4Päeva veab Arlet PalmistePäivä vidä Arlet Palmiste
5Hääd-paremat saab kohapeal ja koju kaasa!Hääd-parõmbat saa kotussõpääl ja kodo üten kah!
610.00 Laat läheb lahti.10.00 Laat tetäs valla.
7Esimene mekkija on Võru maavanem Andres Kõiv.Edimäne mekjä om Võro maavanõmb Andres Kõiv.
810.30 Saame laadalistega tuttavaks.10.30 Saami laaduliisiga tutvas.
911.00 Mekkimine.11.00 Mekmine.
10Karaskid Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilastelt.Karaski’ Võromaa Kutsehariduskeskuse opilaisilt.
1111.30 Mängud.11.30 Mängu’.
12Auhinnad sünnivad suhu panna!Avvuhinna sünnüse’ suuhtõ panda’!
1312.00 Muusika.12.00 Muusika.
14Kadri Lepasson ja Võru Muusikakooli pärimusmuusika õpilased.Kadri Lepasson ja Võro Muusikakooli perimüsmuusika opilasõ’.
1512.00 – 15.00 Mõniste Muuseumi viljaterade töötuba lastele.12.00-15.00 Mõnistõ Muusõumi viläterä-tüütarõ latsilõ.
1613.00 Mekkimine.13.00 Mekmine.
17Teraviljatoidud Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilastelt.Teräviläsöögi’ Võromaa Kutsehariduskeskuse opilaisilt.
1813.30 Muusika.13.30 Muusika.
19Ott Kaasik ja Värska Muusikakooli viiuliõpilased.Ott Kaasik ja Verska Muusikakooli viiuliopilasõ’.
2014.00 Muusika.14.00 Muusika.
21Üllatab muusikaline ühendus UMA KÄKK.Meele tege rõõmsas punt UMA KÄKK.
2214.30 Muusika.14.30 Muusika.
23Lauri Õunapuu ja Antsla Muusikakooli pärimusmuusika õpilased.Lauri Õunapuu ja Antsla Muusikakooli perimüsmuusika opilasõ’.
2415.00 Mekkimine.15.00 Mekmine.
25Suitsusauna-liha Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilastelt.Savvusanna-liha Võromaa Kutsehariduskeskuse opilaisilt.
2615.30 Kiitus parimale.15.30 Kittüs kõgõ parõmbalõ.
27Auhinna üleandmine parima kohaliku toote valmistajale. Auhinnaks on õppereis 2011. a jaanuaris toimuvale rahvusvahelisele toidumessile „Grüne Woche“ Berliinis.Avvuhinna andminõ kõgõ parõmba paigapäälitse söögi tegejäle. Avvuhind om reis riikevahelidsele söögimessile „Grüne Woche“, miä tulõ 2011. aastaga jaanuarin Berliinin.
28Pidulikkust lisab UMA KÄKK.Avvuhinna andmisõ tege pidoligus UMA KÄKK.
2916.00 Laat paneb uksed kinni.16.00 Laat pand ussõ’ kinni.
30Registreerimine ja info telefonil 50 28 783 ja www.voruleader.eeKirjapandminõ ja teedüs telefoni 50 28 783 päält ja www.voruleader.ee
31Uma Mekk on märk, mis tähistab Võrumaa mullast võrsunud ja kohaliku inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala.Uma Mekk om märk, miä antas Võromaa mullast peri ja paigapäälitse inemise hoolõga kasvatõdu ja lämmä süämega tett söögipalalõ.