Võro kiil

Tiidoseq

Uudiseq

Parhillane lehekene saie tsipakene vahtsõmpit siso ni kujondust. 12.04.2018

Siso

Mõnõq võro sõnaq, mis võissi, a pia-ai' tarvitusõlõ tulõma:
etvrovro kommentaar (möla)
arvutinummõrt
nummõrgas
nummõ
arv = arvuti; nummõr = nummõrt
protsessortüügastüü + kas/gas
ekraan/kuvar/monitormolo
emaplaatimäkäs
klaviatuurlokulokulaud, lüh. loku
kõlarhellükasheli = hellü
välisseadevälüsääde
infotehnoloogiaiti
kommentaar
programmeerimise
lähtetekstis
itimöla
queryküsü
sõnasõna/sõnna
sõnesõnõ/sõnnõ
tokeniseeritoki / sõnõta
dokumenteeritoku
lõpuliideperäkäs
eesliidenõnakas
väljendusväländus